SATULA, SE RATSUN TÄRKEIN TYÖVÄLINE

24.03.2023

Nyt menee vähän mutkat suoriksi, mutta koska asiat on hyvää pitää yksinkertaisina kokonaisuuden hahmottamiseksi niin näillä mennään :) 

Hevosen selän lihaksisto on yhteydessä niskasta häntään, lanneselästä olkavarteen, vaikuttaen sitä kautta eturaajaan, sekä lanteesta reisiluuhun vaikuttaen takaraajan käyttöön. Jännittyneet ja puristuksissa olevat lihakset vaikuttavat epäedullisesti jänteiden, nivelien, hermoston ja verenkierron toimintaan. Aikamoinen kokonaisuus siis, vaikka satula fyysisesti onkin "vain" selässä. 

Epäsopivalla satulalla saatetaan siis vaurioittaa satulan alla olevien lihasten lisäksi monenlaista muutakin: liiallinen paine lanneselällä vaikuttaa takaraajan liikeratoihin, liikerata vääristyy jolloin jalan nivelet alkavat kärsiä vääränlaisesta rasituksesta ja jännealueet ovat kovilla. Säkäaluetta ja/tai rankaa puristava satula voi vaurioittaa selkäjännettä, rintakehää nostavat ja kannattelevat lihakset eivät pääse kehittymään ja hevonen on väistämättä ratsastettaessa etupainoinen, jalat ovat kovilla ja rintalastan alue tukkeutuu. Etujalan liike hidastuu ja kengät alkavat putoilla, mahdollisisa käytöshäiriöitä unohtamatta.

Anatomisesti väärän mallinen satula ei aiheuta vain hetkellistä painetta kohdealueelle vaan vaurioittaa kudosta siinä missä tapaturma tai vammautuminen. Satulan on muodoltaan ja pituudeltaan istuttava hevosen selkään. Leveyden ja kapeuden säätelyssä vaihtokaarilla tulee erityisesti ottaa huomioon hevosen etuosan ja rangan leveys (etukaaren malli). V:n mallisen vaihtokaaren vaihto ei auta, jos etuosan malli muistuttaa enemmän U:ta.

Tässä yhteydessä on hyvä vielä muistuttaa asian tärkeydestä erityisesti nuorten hevosten kohdalla, niiden selät kun ovat vasta luutumassa ja rakentumassa valmiiksi, ovat ne erityisen alttiita vääränlaisen paineen aiheuttamille rasitusvammoille ja vaurioille sekä muutoksille käytökseen (kipu)!

Muistakaa tarkistuttaa satulanne sopivuus tarpeeksi usein satulasepän toimesta, hevoset kehittyvät ja muuttuvat jatkuvasti jolloin sopivaksi todettu satula voi jäädä nopeastikin liian ahtaaksi, aiheuttaen täysin tarpeettomia ja turhia rasitusvammoja ja vaurioita, puhumattakaan pitkistä kuntoutusjaksoista.

(Ja niinkuin alussa mainitsin, asiathan ei näin yksinkertaisia yleensä hevosten kanssa ole vaan monen monta asiaa vaikuttaa vielä yllä mainittuihin asioihin)

Jaana

Lannealueelle kiinnittyy myös lihaksia, jotka vaikuttavat raajojen liikkumiseen.
Lannealueelle kiinnittyy myös lihaksia, jotka vaikuttavat raajojen liikkumiseen.
Leveä ranka vaatii riittävän selkärangantilan satulalta ja vaikuttaa myös kaaren malliin.
Leveä ranka vaatii riittävän selkärangantilan satulalta ja vaikuttaa myös kaaren malliin.